Ankan i Gamla Linköping

Kund: Visit Linköping

Ankan i Bergs slussar

Kund: Visit Linköping

Ankan i Tinnis

Kund: Visit Linköping

Ankan i Kinda Kanal

Kund: Visit linköping

Ankan i City

Kund: Visit Linköping