Policy för behandling av personuppgifter

Filmfinity Studios AB använder de personuppgifter och den information du frivilligt lämnar vid registrering eller kontakt med oss som hjälpmedel i vår verksamhet. Personuppgifter som kan behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress eller adress som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för att skicka ut information relaterat till vårt samarbete, marknadsföringsutbildning, marknadsföringstips och utbildning inom videomarknadsföring eller inbjudningar till intressanta events relaterade till Filmfinity Studios.

För att få information om vilka uppgifter som finns sparade eller om du vill att vi rättar eller raderar dina uppgifter så skickar du ett mail till cookies@filmfinity.se.  

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke. När samtycket upphör att gälla, anonymiseras personuppgifterna permanent, utom om det följer av lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Filmfinity Studios AB kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler.

Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen hos Filmfinity Studios AB kan du skicka via e-post till cookies@filmfinity.se.

Cookiepolicy

VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små textfiler som innehåller en sträng med tecken som kan placeras på din dator eller mobilenhet och som unikt identifierar din webbläsare eller enhet.

VAD ANVÄNDS COOKIES TILL?

Med cookies och annan teknik kan en sida eller tjänst veta om din dator eller enhet har besökt den tidigare. Den här tekniken kan sedan användas för att vi ska förstå hur sidan eller tjänsten används, hjälpa dig att effektivt surfa bland sidor, hjälpa dig att komma ihåg dina inställningar och i allmänhet förbättra din upplevelse av att använda vår hemsida.

VARFÖR ANVÄNDER VI COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIK?

Vi använder cookies, pixlar, lokal lagring och liknande teknik för att förbättra din upplevelse. Vi kan använda den här tekniken för att samla in information om dig och hur du använder vår hemsida, till exempel vilka sidor du oftast går in på och om du får felmeddelanden från vissa sidor. 

HUR LÄNGE LAGRAS COOKIES PÅ MIN ENHET?

Tiden som en cookie lagras på din dator eller mobilenhet beror på huruvida det är en ”konstant” cookie eller ”sessionscookie”. Sessionscookies lagras endast så länge du surfar på din enhet. Konstanta cookies lagras på din dator eller mobilenhet tills de upphör att gälla eller raderas.

FÖRSTA- TREDJEPARTSCOOKIES

Förstapartscookies är cookies som tillhör Filmfinity Studios, och tredjepartscookies är cookies som en annan part placerar i din enhet via vår tjänst. Tredjepartscookies kan placeras i din enhet av någon som tillhandahåller en tjänst åt oss, till exempel hjälpa oss att förstå hur vår tjänst används.

SÅ HÄR KONTROLLERAR DU COOKIES ELLER ANDRA INSAMLINGSMEKANISMER

Följ anvisningarna i din webbläsare eller mobila webbläsare (finns vanligtvis under “Hjälp”, “Verktyg” eller “Redigera”) för att ändra dina cookie-inställningar. Om du anger i din webbläsare att cookies eller annan teknik ska inaktiveras, kanske du inte kan komma åt vissa delar av vår hemsida och andra delar av vår hemsida kanske inte fungerar korrekt.